07 juni 2024

Update Staalmeesters

Update Staalmeesters

In het najaar van 2023 is het bestemmingplan ter inzage gelegd waarbij de bezwaartermijn eind januari 2024 afliep. De ingediende zienswijzen zijn inmiddels verwerkt in het bestemmingsplan. Bij het goedkeuren van het bestemmingsplan hoort een aantal aanvullende afspraken met de gemeente. Deze afspraken worden op dit moment binnen de gemeente vormgegeven en verwerkt. We hopen voor de zomer het aangepaste bestemmingsplan inclusief bijlagen ter goedkeuring aan te bieden bij de gemeente Moerdijk. Direct daarna start de fase waarin je je voorkeur kunt aangeven per bouwnummer; na de zomervakantie start de daadwerkelijke verkoop van de woningen.

Hoe het hele proces verder verloopt tot aan de start verkoop lees je hier.

Wat is de status van Staalmeesters?

Benieuwd naar de ontwikkelingen?

Aanmelden